Nieuws‎ > ‎

VSBfonds honoreert subsidieverzoek SCAVA

Geplaatst 1 apr. 2013 13:50 door Thijs Lommen
Afgelopen vrijdag heeft het VSBfonds SCAVA laten weten dat het fonds het subsidieverzoek van SCAVA volledig honoreert. De subsidie van het VSBfonds levert een belangrijke bijdrage aan de financiering van de productie van Günther en Julia, buurtopera over de Noord/Zuidlijn, en het daarbij horende kinderprogramma. SCAVA stelt de financiële steun van het VSBfonds zeer op prijs. Een erkenning van het belang van het buurtinitiatief van de Vijzelgrachtbuurt en de organisatie daarvan en een compliment voor de inzet van alle vrijwilligers die erbij betrokken zijn. Maar de financiering van de productie van de buurtopera en het kinderprogramma is nog niet rond en we kijken dan ook met spanning uit naar de reactie van andere instellingen die we hebben verzocht ons financieel te steunen.

VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk.