Cultureel programma voor de kinderen uit de buurt
SCAVA werkt op dit moment aan een nieuw cultureel programma voor kinderen in de buurt. Hieronder vind je een beschrijving van de activiteiten die SCAVA organiseerde als randprogrammering bij Günther en Julia, buurtopera over de Noord/Zuidlijn.

Hoofdlijnen kinderprogramma bij de buurtopera over de Noord/Zuidlijn

Günther en Julia, buurtopera over de Noord/Zuidlijn, is bedoeld als een echt buurtproject. Om die reden probeert SCAVA (de stichting die de buurtopera produceert) nadrukkelijk ook de kinderen die in de buurt wonen of daar naar school gaan (De Kleine Reus, ASVO en Barlaeus) te betrekken in het project. Niet alleen door het karakter van de voorstelling (familievoorstelling) en het feit dat kinderen een belangrijke rol spelen in het verhaal van Günther en Julia, maar ook door extra culturele activiteiten te organiseren voor kinderen rondom de thema’s Noord/Zuidlijn, (muziek)theater en buurt (Buurt, Bouw en verBeelding).

SCAVA werkt op dit moment aan de volgende culturele activiteiten voor kinderen:

- een educatieve auditie op 12 en 13 april in kindertheater De Krakeling voor ongeveer 50 kinderen van groepen 5 tot en met 8 en de brugklas. De auditie is ingericht als een workshop zang en toneelspel van een uur en wordt begeleid door professionals: twee muziekdocenten (de repetitoren voor de kinderrepetities) en de twee regisseurs.

- een educatief programma met de Vijzelgracht als uitgangspunt:

heden: wat zie je nu op de Vijzelgracht? Een bouwplaats. Maar kijk eens goed: wat voor bijzondere dingen zijn er nu te zien? En onder de grond, wat is daar te zien? Voor dit onderdeel van het programma zullen rondleidingen verzorgd worden in station Vijzelgracht door Dienst Metro (georganiseerd door de afdeling educatie van de Dienst Metro). De rondleidingen worden in een speciale les voorbereid door Dienst Metro op de betreffende school.

In samenwerking met FOAM worden workshops fotografie aangeboden waarbij het fotograferen van de directe omgeving (Vijzelgracht en bouwplaats) centraal staat.

verleden: kinderen kennen de Vijzelgracht niet anders dan als een bouwplaats met die twee gele kranen. Maar hoe zag de Vijzelgracht er vroeger uit? Wat is de (architectonische) achtergrond van de Vijzelgracht? Monumentale waarde: waarom is het erg als er huizen verzakken? Voor dit onderdeel van het programma zullen rondleidingen voor kinderen verzorgd worden door onder andere Cees Holtkamp van de bekende patisserie Holtkamp op de Vijzelgracht (natuurlijk eindigend met een glaasje limonade en iets lekkers in de bakkerij). We in overleg met Bureau Monumenten en Archeologie en het Rijksmuseum om die rondleidingen te combineren met een lezing over de archeologische voorwerpen die aangetroffen werden bij de werkzaamheden op de Vijzelgracht en bijzondere rondleidingen in het Rijksmuseum. Een soort cultureel-historisch drieluik dus.

toekomst: over een paar jaar zijn de werkzaamheden klaar. Hoe zou de Vijzelgracht er dan uit moeten zien volgens de kinderen van de buurt? We overleggen met de buurtscholen of we een tentoonstelling mogelijk kunnen maken met beeldend werk van kinderen (tekeningen, maquettes, klei, schilderen, foto’s, filmpjes, strips etc. etc.). Het werk van de kinderen zouden we graag willen tentoonstellen in de vitrines van het Duijntjer gebouw aan de Vijzelstraat. Natuurlijk maken kinderen ook onder begeleiding een catalogus voor de tentoonstelling en zullen we proberen de verantwoordelijke persoon voor de “rode loper” (Lourens Loeven) uit te nodigen om de tentoonstelling te openen en het eerste exemplaar van de catalogus in ontvangst te nemen.

- beeldende kunst: een basisschool heeft geopperd dat het leuk zou zijn als kinderen kunstwerken gaan maken voor op de hekken van de bouwplaats, onder begeleiding van de kunstenaar op de Vijzelgracht die kunstwerken heeft gemaakt voor op de hekken van de bouwplaats (Peter Doeswijk) . Peter Doeswijk heeft daar al enthousiast op gereageerd. De plannen worden binnenkort met de hulp van SCAVA  verder uitgewerkt. Met het Stedeklijk Museum zijn gesprekken gaande over een bijzonder familieprogramma met workshops over het thema buurt en bouw als aanknopingspunt.

- theater/muziek: Het Nationale Ballet heeft op verzoek van SCAVA voorgesteld een dansdag voor de scholen te organiseren. Met als thema Romeo en Julia (titel van de voorstelling die in maart wordt gedanst door Het Nationale Ballet);

- theater/muziek: De Nederlandse Opera heeft op verzoek van SCAVA aangeboden theatrale rondleidingen voor alle kinderen van de basisscholen achter de schermen in het Muziektheater te organiseren en workshops die eventueel ook op de scholen gegeven gaan worden. Met de scholen zal worden afgestemd wat precies de behoefte is met betrekking tot leeftijd en tot inhoud van de workshops. SCAVA faciliteert het contact en helpt waar nodig de plannen te concretiseren (ook financieel voor zover er nog kosten voor de scholen aan verbonden zouden zijn).

- handvaardigheid/muziek
: in samenwerking met JammenXS wordt een workshop instrumenten maken opgezet, waarbij kinderen instrumenten maken met bouwmateriaal van de Noord/Zuidlijn, les krijgen in improviseren en componeren en uiteindelijk een muziekstuk (een compositie uit de buurtopera) opvoeren voor kinderen en ouders. Klik hier voor meer informatie;- Junior Grachtenfestival: het Grachtenfestival Amsterdam heeft aangeboden met SCAVA samen te werken in het kader van het kinderprogramma van SCAVA. 

- internet/nieuwe media: een eigen pagina op de website van SCAVA speciaal voor kinderen waarop het kinderprogramma verder wordt uitgewerkt met achtergrondinformatie, spelletjes e.d. Groepen die aan een onderdeel van het project werken zullen via nieuwe media met elkaar kunnen communiceren. Kinderen krijgen ook een kans een bijdrage te leveren aan de inhoud en de vormgeving van die website.

Dat zijn de plannen. We zijn druk bezig die plannen uit te werken in overleg met de (culturele) instellingen en de scholen. Voor zover bepaalde onderdelen niet binnen het programma van de scholen passen, zullen we die onderdelen buiten de scholen om organiseren voor de kinderen uit de buurt in samenwerking met de betreffende instellingen. 

En wat nu zo leuk is: buurtgenoten en instellingen uit de buurt melden zich spontaan bij SCAVA om een bijdrage te leveren aan het kinderprogramma rondom de buurtopera. Onze initiatieven roepen weer nieuwe initiatieven vanuit de buurt op. 

Eind juni hopen we op deze website de gedetailleerde uitwerking van het programma te kunnen presenteren.

SCAVA wordt gesteund door:

URL van de gadget-specificatie kan niet worden gevonden

URL van de gadget-specificatie kan niet worden gevonden


Wat hoor ik?

iedere week een nieuw geluidsfragment van


met geluiden van de Vijzelgracht (boven- of ondergronds)

klik hier voor informatie over het geluid dat u hoort en voor het geluidsarchief