Meer informatie over onze sponsors

EMC Cultuuronderzoeken

In een tijd die roept om ondernemerschap en het genereren van meer eigen inkomsten is een stevig fundament van feiten en cijfers onontbeerlijk. EMC Cultuuronderzoeken helpt culturele instellingen om hun marketing en programmering op die facts & figures te baseren. Met behulp van data-analyse, segmentatie en publieksonderzoek brengen we het gedrag van bezoekers en gebruikers van culturele voorzieningen in kaart en wijzen we die doelgroepen aan die uit economisch en/of maatschappelijk oogpunt kansrijk zijn. Vervolgens helpen we om de onderzoeksuitkomsten om te zetten in concrete activiteiten die tot meer rendement leiden. Wij steunen SCAVA door voor hen kansrijke doelgroepen voor het bezoeken van de opera Günter & Julia in kaart te brengen, zodat zij gerichter op zoek kunnen gaan naar publiek, subsidiënten, sponsoren en donateur. EMC Cultuuronderzoeken - van data naar inzicht naar actie. 

Voor meer informatie kijk op www.cultuuronderzoeken.nl